ENTRADAS

Fogaz Boy - Himani [Hip Hop/Letra]


Himani [Hip Hop]

3.6mb


 ‘’Intro’’
                                Nanananana yeah yeah yeah

                             Himani na ahlaya swaku nitathlasa
                             Himani na ahlaya swaku nitathlasa
                        Himani na ahlaya swaku nitathlasaaaaa

                    Himani na ahlaya leswaku nitathlasa la ningakone
        Namuthla yikwaye munhu a khanela kubiha himini akulangusa
                   Xiphuntha lexiya ,nimiyela kambe namuthla nifikile
                      Laninigakone namuthla phela angakone
                                na ahlaya swaku nitathlasa
                        Haa haa xikwembu mina xinipfunile xivenamine   
               Kahikhwaswo nelswi nanihanya kaswone seswikhalutile
        Kambe namuthla nwina mudja kunikhoma voko haha aniswilavi
                    Thlelelani tsaku nnwini modja kuthlanga himini
                              ankama lowu nanitsendzeleka
                    Nwini amuni hleka muku mina ningegami
                           niyimbelelile nimuzika wawunwe
                    Kambe namuthla himini lweyi niwumelelile
                                        kasi nwi mudjula yini
                               Thlelelani atsaku nwini animidjuli lani
               aphambeni khwanga nwini amunihleka mukhanela
                                    nsila himini kasi nwini kehhhh

                                                ‘’Chorus’’

                             Himani na ahlaya swaku nitathlasa
                             Himani na ahlaya swaku nitathlasa
                        Himani na ahlaya swaku nitathlasaaaaa
                                            Haaa yeah haaa
                                           Yeah haaaa yeah
                                                           
                                                   ‘’HOOK’’

                 Haaa avakhanela abubiha himina avanhu lava
                        Kambe namuthla kehhh ,nithlasile miiii
                      Nimitswalu yamina yakubindza mi nikola
                   Vanivona ,nwina kehhh amukhanela nsila
                 kambe namuthla nikola Tsundzekani atsaku nwini
                   mudjula yini aphambeni kamini,ankama lowu
                nahatsendezeleka nwini amunihleka muku nixiphuntha,
       kambe namuthla muli hilexiya xifamba hitimova takudula kehh
                     nwini amupimisa swaku nitagamela kwini kehh...
                     namuthla nifamba hitimova takudula niyo tirha,
                                    anihlupheka muni hleka,
                   kambe namuthla mi Xikhwembu xinihlamulile haaa   

DiproNews Designed by Didi Dipro Copyright © 2014-2018

Imagens de tema por Bim. Tecnologia do Blogger.